Điều Khoản Sử Dụng

Chào mừng bạn đến với trang web Tingameaz.com! Trang web này cung cấp giới thiệu và hướng dẫn cách chơi các game online nổi tiếng hiện nay. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web, hãy đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sử dụng dưới đây. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web Tingameaz.com, bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ các điều khoản sau:

  1. Quyền sở hữu trí tuệ: Trang web Tingameaz.com và nội dung trên trang web này (bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu đồ, biểu đồ, video, âm thanh và dữ liệu) là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, tải lên, công khai, thực hiện công cộng, chỉnh sửa hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.
  2. Nội dung và thông tin: Chúng tôi cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết về các game online nổi tiếng. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho việc sử dụng thông tin này và nên kiểm tra tính xác thực trước khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào.
  3. Trách nhiệm cá nhân: Khi sử dụng trang web Tingameaz.com, bạn phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn phải chịu trách nhiệm về hành vi và hoạt động của mình trên trang web và không gây thiệt hại cho trang web hoặc người dùng khác.
  4. Quyền riêng tư: Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truy cập và sử dụng trang web có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi.
  5. Liên kết bên ngoài: Trang web Tingameaz.com có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web đó. Việc truy cập vào các trang web bên ngoài là tùy ý và bạn chịu trách nhiệm đánh giá và tuân thủ các điều khoản và chính sách của họ.
  6. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi và điều chỉnh các điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý chấp nhận các thay đổi này.

Hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web Tingameaz.com. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này.